Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Chronický únavový syndróm v detskom a adolescentnom veku
Ľubica Jakušová, Zuzana Lietavová, Andrea Müllerová, Lenka Kapustová, Stanislava Suroviaková, Otília Petrovičová, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Chronický únavový syndróm (medzinárodná skratka CFS – chronic fatigue syndrome) je ochorenie, ktorému sa venuje veľká pozornosť posledných 20 rokov. Ide o komplikovanú medicínsky nevysvetliteľnú poruchu charakterizovanú extrémnou únavou, ktorá sa nezlepšuje odpočinkom a môže zhoršiť fyzické alebo duševné aktivity jedinca. Táto choroba je závažným diagnostickým, terapeutickým, sociálno-ekonomickým a posudkovým problémom.
Pacienti okrem únavy trpia rôznymi symptómami, ako sú poruchy spánku, bolesť svalov, bolesti hlavy, závraty, potenie, kognitívne dysfunkcie, ktoré čo do intenzity a závažnosti medzi pacientmi sa líšia. Prevalencia chronického únavového syndrómu v detskom a adolescentnom veku je síce nízka, ale ochorenie sa nemôže podceňovať pri klinických prejavoch závažnej únavy. CFS u detí a adolescentov je potrebné považovať za závažné ochorenie s následkami v oneskorovaní ich vzdelávania a sociálneho vývoja.
chronický únavový syndróm únava detský vek adolescenti diagnostika
Pediatria (Bratisl.) 2017; 12 (3): 138-143
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by