Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Cievna mozgová príhoda a kombinovaná vrodená trombofília
Peter Kubisz, Egon Kurča, Ján Staško, Pavol Hollý
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
V kazuistike opisujeme prípad 19-ročného muža s kombinovanou vrodenou trombofíliou (syndróm lepivých doštičiek typu II, heterozygotný stav pre PlA1/A2 polymorfizmus glykoproteínu IIIa a hyperhomocysteinémia zapríčinená homozygotným stavom pre mutáciu C677T metylén-tetrahydrofolátreduktázy) a s pozitívnou anamnézou opakovaných hlbokých venóznych trombóz a opakovaných ischemických cievnych mozgových príhod v povodí a. cerebri media. l.dx. V diskusii detailnejšie rozoberáme problematiku trombofilných stavov, ktoré sme zistili u nášho pacienta.
Interná med. 2006; 6 (3): 157-162
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by