Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Cievna mozgová príhoda a otvorené foramen ovale
Ján Dvorský, Egon Kurča, Vladimír Nosáľ
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2004
Prezentujeme kazuistiku fertilnej ženy s nízkym rizikovým profilom so vznikom cievnej mozgovej príhody. Pri splnení indikačných kritérií a neprítomnosti kontraindikácií aplikujeme trombolytickú liečbu tkanivovým aktivátorom plazminogénu{t-PA}. Pri následných vyšetreniach diagnostikujeme otvorené foramen ovale. Pacientka je na dlhodobej antiagregačnej liečbe pravidelne sledovaná. V diskusii rozoberáme koincidenciu cievnych mozgových príhod a otvoreného foramen ovale, vysokú diagnostickú výťažnosť echokardiografického vyšetrenia. Poukazujeme na výhody systémovej trombolýzy v akútnom štádiu mozgových príhod, v ich prevencii podčiarkujeme význam dlhodobej antiagregačnej a antikoagulačnej liečby. V prípade otvoreného foramen ovale alebo iného intrakardiálneho skratu bol dokázaný benefit katerizačného alebo chirurgického uzáveru.
Interná med. 2004; 4 (6): 370 - 374
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by