Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Cirhóza pečene a portálna hypertenzia – významné celospoločenské bremeno
Cirhóza pečene a portálna hypertenzia – významné celospoločenské bremeno
Jozef Holomáň, Ľubica Slobodová
Počet obyvateľov trpiacich na choroby pečene je celosvetovo na vzostupe. Výrazne narastá incidencia a prevalencia
cirhózy pečene a hepatocelulárneho karcinómu, najobávanejších komplikácií chronických hepatitíd. Nadmerná konzumácia
alkoholu je hlavná príčina vývoja a vzniku cirhózy pečene, ktorá predstavuje narastajúci socioekonomický problém
a celospoločenské bremeno. Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD), ktorá je závažným rizikovým faktorom
vývoja chronických ochorení pečene, vykazuje zvýšenú prevalenciu; viac ako 50 % dospelých Európanov trpí
nadváhou alebo obezitou. Tieto negatívne trendy predznačujú veľkú ekonomickú a sociálnu záťaž spoločnosti, s ktorou
je konfrontovaná už aktuálna súčasnosť. Bremeno chronických chorôb pečene so svojimi závažnými následkami
urgentne vyžaduje prípravu plánov primárnej a sekundárnej prevencie a liečby na celonárodnej i celoeurópskej úrovni.
choroby pečene cirhóza pečene hepatocelulárny karcinóm ekonomické bremeno
Gastroenterol. prax 2015; 14 (1): 5-8
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by