Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Cirhóza pečene – reverzibilný a trombofilný stav
Ľubomír Skladaný, Svetlana Adamcová-Selčanová, Erika Čellárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Cirhóza pečene je už taký nástojčivý problém, že sa o ňom diskutuje aj mimo epicentier. Na Memoriále Teofila Rudolfa
Niederlanda z jeho úst zaznelo a neodoznelo, že človeku niet pomoci – treba ho mať rád. Ktovie, ako by sa v tomto svetle
javila súčasná interna - ak to platí, aj ak nie, alebo nie celkom, alebo ako-kedy.Napríklad reverzibilitu cirhózy pre širšiu
zainteresovanú verejnosť odhalila revolúcia v liečbe; umožnil ju cielený výskum pri diagnózach s určitou povesťou,
najprv hlavne hepatitídy C. Následné detailnejšie spoznávanie reverzibility poukázalo na viacerých, ktorí vedeli už dávno,
že nie je cirhóza ako cirhóza – napríklad Laenneca a Poppera; za pravdu im dáva aj návrh z apríla 2015 zameniť názov
cirhóza v klinickej medicíne iným: pokročilé chronické ochorenie pečene. V kontraste s nenápadnym účinkom skutočnosti,
že cirhóza je spektrum, krvácanie pri cirhóze pôsobilo v histórii tak intenzívne, že zatienilo aj častejšie a smrteľnejšie
– tzv. nekrvácavé komplikácie –, ako ascites, infekcie a encefalopatiu. Preto sa prijímalo neľahko, že krv človeka
s cirhózou sa zráža normálne, alebo viac a vyroní sa obvykle kvôli tomu, že je pod tlakom z portálnej hypertenzie. Ukazuje
sa však, že je tomu tak. A nie iba to:navyše bude potrebné preonačiť stanovisko k vyšetreniam o ktorých panovalo
presvedčenie, že hemostázu odzrkadľujú – napríklad INR; a vziať do úvahy možnosť, že progresia cirhózy sa dá zastaviť,
alebo zvrátiť antikoagulačnou liečbou. Aj téma regresie cirhózy vďaka antikoagulačnej liečbe poukázala na niektorých
v histórii – napríklad na autora patogenetickej hypotézy, že cirhóza je následkom mikrotrombóz.
Cirhóza pečene fibrogenéza hemostáza regresia
Interná med.; 15 (7-8): 350-357
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by