Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Cirhóza pečene – reverzibilný a trombofilný stav
Ľubomír Skladaný, Svetlana Adamcová-Selčanová, Erika Čellárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Cirhóza pečene je už taký nástojčivý problém, že sa o ňom diskutuje aj mimo epicentier. Na Memoriále Teofila Rudolfa
Niederlanda z jeho úst zaznelo a neodoznelo, že človeku niet pomoci – treba ho mať rád. Ktovie, ako by sa v tomto svetle
javila súčasná interna - ak to platí, aj ak nie, alebo nie celkom, alebo ako-kedy.Napríklad reverzibilitu cirhózy pre širšiu
zainteresovanú verejnosť odhalila revolúcia v liečbe; umožnil ju cielený výskum pri diagnózach s určitou povesťou,
najprv hlavne hepatitídy C. Následné detailnejšie spoznávanie reverzibility poukázalo na viacerých, ktorí vedeli už dávno,
že nie je cirhóza ako cirhóza – napríklad Laenneca a Poppera; za pravdu im dáva aj návrh z apríla 2015 zameniť názov
cirhóza v klinickej medicíne iným: pokročilé chronické ochorenie pečene. V kontraste s nenápadnym účinkom skutočnosti,
že cirhóza je spektrum, krvácanie pri cirhóze pôsobilo v histórii tak intenzívne, že zatienilo aj častejšie a smrteľnejšie
– tzv. nekrvácavé komplikácie –, ako ascites, infekcie a encefalopatiu. Preto sa prijímalo neľahko, že krv človeka
s cirhózou sa zráža normálne, alebo viac a vyroní sa obvykle kvôli tomu, že je pod tlakom z portálnej hypertenzie. Ukazuje
sa však, že je tomu tak. A nie iba to:navyše bude potrebné preonačiť stanovisko k vyšetreniam o ktorých panovalo
presvedčenie, že hemostázu odzrkadľujú – napríklad INR; a vziať do úvahy možnosť, že progresia cirhózy sa dá zastaviť,
alebo zvrátiť antikoagulačnou liečbou. Aj téma regresie cirhózy vďaka antikoagulačnej liečbe poukázala na niektorých
v histórii – napríklad na autora patogenetickej hypotézy, že cirhóza je následkom mikrotrombóz.
Cirhóza pečene fibrogenéza hemostáza regresia
Interná med.; 15 (7-8): 350-357
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by