Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
čo priniesli nové perorálne antikoagulanciá: výzvy pre súčasnosť a budúcnosť
Anna Remková, Milan Remko
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2012
Klinické použitie existujúcich starších antikoagulancií ako sú antagonisty vitamínu K (VKA) je obmedzené pre potrebu monitorovania antikoagulácie, úzke terapeutické okno a pre početné interakcie s potravou a liekmi. Vyvinuli sa viaceré nové perorálne antikoagulanciá, vrátane priamych inhibítorov trombínu (dabigatran) a priamych inhibítorov faktora Xa (rivaroxaban, apixaban) a zavádzajú sa do klinickej praxe. Majú relatívne krátky polčas, prijateľné terapeutické okno, predvídateľný vzťah dávka-odpoveď a nevyžadujú pravidelné laboratórne monitorovanie a úpravu dávok. V dôsledku týchto vlastností sa ich liečba omnoho lepšie zvláda než pri heparínoch alebo VKA. Po ukončení klinických štúdií vo fáze III a po nedávnom schválení regulačnými organizáciami ich možno predpisovať na liečbu a prevenciu trombotických príhod, čím sa otvára nová éra antitrombotickej liečby.
perorálne antikoagulanciá antagonisty vitamínu K priame inhibítory trombínu priame inhibítory faktora Xa
Interná med. 2012; 12 (6): 234-241
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by