Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
čo sa môže skrývať za diagnózou „icterus prolongatus“ u dojčiat
Klára Töröková, Emeše Majorová, Eva Bálintová, Jana Smolová, Milan Kuchta, Ľubomíra Sviatková
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2007
Novorodenecká žltačka sa v novorodeneckom období vyskytuje pomerne často. Článok zhŕňa aktuálne poznatky z tejto problematiky. Cieľom autorov bolo zistiť príčiny jej pretrvávania a následnej hospitalizácie. Pozorovaný súbor tvorilo 25 novorodencov. Najčastejšou príčinou prolongovaného ikteru bolo neprospievanie, nedostatočný, resp. neadekvátny príjem mlieka a infekcie.
novorodenec žltačka hyperbilirubinémia.
Pediatria (Bratisl.) 2007; 2 (5): 273 - 276
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by