Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19 – základné charakteristiky a manažment v praxi
Peter Ďurdík, Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin
Koncom roku 2019 sa v Číne objavil nový koronavírus, ktorý sa označuje SARS-CoV-2 a spôsobuje závažný respiračný syndróm Covid-19. Aktuálne dosiahol pandemický stav a infikoval viac než 2 milióny ľudí po celom svete. Rozšíril sa do všetkých kontinentov okrem Antarktídy a usmrtil viac ako 100 tisíc ľudí. Na rozdiel od vírusov, ktoré spôsobili epidémie SARS a MERS, vykazuje vysokú infekciozitu a kontagiozitu. Prispieva k tomu aj dlhá inkubačná lehota 2 – 14 dní. Vzhľadom na pandemický stav, nepoznanie adekvátnej cielenej terapie a nedostupnosť vakcíny je nevyhnutné poznať protiepidemiologické opatrenia a vedieť identifikovať potenciálne nakazených pacientov s cieľom minimalizovať riziko nákazy zdravotníckych pracovníkov a šírenia infekcie.

Covid-19 - basic characteristics and management in practice
By the end of 2019, a new coronavirus named SARS-CoV-2 emerged in China. It causes severe acute respiratory syndrome COVID-19. Actually, COVID-19 reached pandemic status and has already infected more than 2 millions of people world-wide. Novel virus spread over all continents with the exception of Antarctica and caused the death of more than 100 000 people. Comparing this novel pathogen with the previous coronaviruses causing SARS and MERS, this novel virus is more contagious and infectious. This is associated with the unusually long incubation period of 2 – 14 days. Regarding the pandemic status, unknown adequate targeted therapy and unavailability of the preventive vaccine, it is necessary to know the anti-epidemic measures and to identify the potentially infected patients with aim to minimize the risk of infection of health care providers and further infection spreading.
Keywords: coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, children
koronavírus SARS-CoV-2 Covid-19 deti
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 67-72
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by