Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19 a gastrointestinálny trakt
Zuzana Havlíčeková, Zuzana Michnová, Peter Lietava
Koronavírusy boli u ľudí dlhodobo považované za neletálne patogény, ktoré spôsobovali predovšetkým ochorenia horných dýchacích ciest. V tomto storočí však boli identifikované tri vysoko patogénne koronavírusy, SARS-CoV, MERS-CoV a aktuálne SARS-CoV-2 (2019-nCoV), zapríčiňujúce ochorenie Covid-19. Infikovaní jedinci môžu byť asymptomatickí alebo vykazovať rôznorodé klinické prejavy. Napriek tomu, že najčastejším prejavom ochorenia je horúčka, väčšinou asociovaná s bolesťami hlavy, svalov, únavou a rôznorodou respiračnou symptomatológiou, ktoré môžu progredovať do akútneho respiračného zlyhania a septického šoku, u niektorých pacientov môžu byť vyjadrené aj gastrointestinálne prejavy (hnačka, nauzea, vracanie, bolesti brucha, nechutenstvo).
Publikácia predkladá aktuálne poznatky o možnostiach prenosu infekcie fekálno-orálnou cestou, gastrointestinálnych prejavoch ochorenia Covid-19, ale aj o manažmente pacientov s chronickými ochoreniami gastrointestinálneho traktu v pandémii Covid-19.
 
COVID-19 and gastrointestinal tract
Coronaviruses (CoVs) have been traditionally considered nonlethal pathogens in humans, causing mainly upper respiratory tract infections. However, in this century, three highly pathogenic CoVs were identified, SARS-CoV, MERS-CoV and currently SARS-CoV-2 (2019-nCoV), associated with COVID-19 disease. Patients infected with the virus may be either asymptomatic or may experience mild to severe clinical symptoms. Fever is often the major and initial symptom of COVID-19, which can be accompanied with headache, muscle ache, fatigue and mixed respiratory symptoms and in severe cases acute respiratory distress syndrome and septic shock is developed quickly. Gastrointestinal symptomatology may be present in some patients (nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal pain, anorexia).
The review summarizes the current knowledge about transmission of infection trough faecal-oral route, COVID-19 gastrointestinal symptomatology and management of patients with chronic gastrointestinal tract disorders during the COVID-19 pandemic.
Keywords: COVID-19, gastrointestinal tract, faecal-oral transmission
Covid-19 gastrointestinálny trakt fekálno-orálny prenos
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 129-132
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by