Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19 a intenzívna medicína
Denisa Raffajová, Marek Pršo, Katarína Janíková, Ján Mikler, Peter Bánovčin
Vzájomná medzinárodná spolupráca a rýchle zverejňovanie informácií o kriticky chorých deťoch s Covid-19 sú nevyhnutné, lebo podľa aktuálnych údajov z celého sveta je ich výskyt zriedkavý a praktické skúsenosti sú obmedzené. Publikované štúdie podporujú názor, že závažné klinické príznaky nie sú v detskom veku časté. Autori v článku predkladajú aktuálne poznatky o manažmente Covid-19 so závažným priebehom v detskom veku.
 
COVID-19 and intensive care
Mutual international cooperation and fast sharing of information about critically ill children with COVID-19 is necessary. According to the latest data gathered from the whole world, the occurrence of severe form of COVID-19 among children is rare and so is the practical experience we have with these patients. Current studies support that children have lower chance of having severe symptoms. Authors in this article present current findings about management of critically ill children with COVID-19.
Keywords: COVID-19, intensive care, children
Covid-19 intenzívna starostlivosť deti
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 145-149
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by