Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19 a kardiovaskulárne choroby
Filip Olekšák, Anna Šparcová
Koronavírusy sú veľká skupina vírusov, ktorá u ľudí spôsobuje infekcie dýchacích ciest, ktoré sú zvyčajne mierne. Nový vírus SARS-CoV-2 infikuje hostiteľské bunky prostredníctvom receptorov ACE2, čo často vedie k pneumónii a súčasne môže spôsobiť akútne poškodenie myokardu. U pediatrických pacientov s vrodenou vývojovou chybou alebo chronickým ochorením srdca sa dá očakávať ťažší klinický priebeh ochorenia, doteraz publikované dáta však tento predpoklad nedokladujú. Aj u zdravých detí a mladých dospelých je možný vznik akútnej až fulminantnej myokarditídy, ktorá môže ochorenie výrazne skomplikovať. Počas liečby Covid-19 by sa preto mala venovať osobitná pozornosť poškodeniu kardiovaskulárneho systému a jeho skorej diagnostike.

COVID-19 and cardiovascular diseases
Coronaviruses are a large group of viruses that cause respiratory infections in humans, which are usually mild. Novel virus SARS-CoV-2 infects host cells through ACE2 receptors, resulting in pneumonia, as well as is capable of causing acute myocardial damage. Pediatric patients with congenital heart defects or chronic heart disease are expected to have a more severe clinical course of the disease, but the data published so far do not support this assumption. Acute to fulminant myocarditis is also possible in healthy children and young adults, which can significantly complicate the disease. Therefore, special attention should be paid to cardiovascular damage and early diagnosis during treatment of COVID-19.
Keywords: COVID-19; cardiovascular system, congenital heart defects
Covid-19 kardiovaskulárny systém vrodené vývojové chyby srdca
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 93-96
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by