Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19 a nefrologické ochorenia
Miroslava Brndiarová, Magda Antonyová, Lenka Šofránková
Podľa súčasných dostupných poznatkov je poškodenie obličiek u pacientov s Covid-19 časté. Etiológia je pravdepodobne rôznorodá a multifaktoriálna. Akútne poškodenie obličiek je závažným príznakom najmä u pacientov v kritickom stave. Osobitné riziko predstavuje infekcia pre pacientov s chronickým ochorením obličiek, hoci potenciálny vplyv nie je v tejto fáze pandémie ešte úplne jasný. Autori v krátkom článku prinášajú aktuálne informácie o ochorení v súvislosti s ochorením obličiek.

COVID-19 and kidney diseases
Recent evidence suggests that renal impairment is common in patients with COVID-19. The aetiology is probably diverse and multifactorial. Acute kidney injury is a severe symptom especially for patients in a critical condition. Infection presents a special threat to patients with chronic kidney disease, although the potential impact is still not clear at this phase of the pandemic. The authors present up-to-date information about the disease in connection with kidney disease.
Keywords: COVID-19, kidney disease, childhood
Covid-19 ochorenie obličiek detský vek
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 133-135
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by