Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19 a neurologické ochorenia
Stanislava Suroviaková, Marek Pršo, Zuzana Čanádyová, Linda Pršová, Peter Bánovčin
Pandémia ochorenia Covid-19 predstavuje v súčasnosti celosvetový, nielen zdravotný problém, ktorému treba venovať veľkú pozornosť. V neposlednom rade si zaslúži aj pozornosť neurológov, pretože ochorenie Covid-19 sa môže manifestovať pridruženými, ale aj izolovanými neurologickými príznakmi a zároveň môže postihnúť pacientov s neurologickými ochoreniami. V článku prezentujeme najnovšie poznatky o neuroinvazivite ľudských koronavírusov so zameraním sa na SARS-CoV-2, v druhej časti článku sa venujeme aktuálnym otázkam manažmentu pacientov s najčastejšími chronickými neurologickými ochoreniami v asociácii s ochorením Covid-19.
 
COVID-19 and neurology
The current COVID-19 pandemic represents global, not only health related issue, that deserves a lot of attention. In neurology, COVID-19 can manifest both associated as well as isolated symptoms and is able to develop as comorbidity in already existing neurologic patients. Furthermore, not only neurologists should bear these findings in mind. In this article we present the latest findings and evidences of neuroinvasive potential human pathogenic coronaviruses with a focus on SARS-CoV-2. In the second part of the article we present the treatment management of patients with the most common chronic neurological diseases in assocciation with COVID-19.
Keywords: COVID-19, neurology, childhood
Covid-19 neurológia detský vek
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 119-123
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by