Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19 a oftalmológia
Linda Pršová, Juraj Halička, Peter Žiak, Marek Pršo, Stanislava Suroviaková, Peter Bánovčin
Nový koronavírus SARS-CoV-2 rozširujúci sa z Číny od decembra 2019 spôsobuje ochorenie Covid-19 s prevažne respiračnou, ale aj s izolovanou či kombinovanou gastrointestinálnou alebo neurologickou symptomatológiou. Očné komplikácie tohto ochorenia neboli doposiaľ detailne preskúmané. Výsledky viacerých štúdií však naznačujú, že vírus SARS-CoV-2 môže spôsobiť miernu folikulárnu konjunktivitídu, ktorú prakticky nemožno odlíšiť od inej vírusovej konjunktivitídy. Jej výskyt sa zaznamenáva do 1 % pacientov. K infikovaniu dochádza pravdepodobne kontaktom aerosólu so spojovkou. Keďže konjunktivitída je pomerne časté očné ochorenie, bežne ošetrované na oftalmologických pracoviskách, môžu byť oftalmológovia potenciálne prvými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pacientom s Covid-19. V článku sú prezentované najaktuálnejšie informácie z oblasti oftalmológie asociované s ochorením Covid-19.

COVID-19 and opthalmology
Newly described SARS-CoV-2 spreading from China since december 2019 causes COVID-19 characterised predominantly by respiratory, or even by isolated or combined gastrointestinal or neurological symptomatology. Any specific ophtalmology complications of this disease have not been investigated in detail yet. The results of some studies indicate that the virus SARS-CoV-2 can cause a mild follicular conjuctivitis which in fact, is not possible to differentiate from any other viral conjuctivitis. A contact of aerosol with conjuctiva is the most probable way of getting the infection. Since conjuctivitis is a relatively frequent opthalmologic disease treated in ophtalmologic praxis, ophtalmologists could, potentially, be the first healthcare providers in patients with COVID-19. The most up-to-date information associated with the COVID-19 disease from the ophtalmology field are presented in this sk_article.
Keywords: COVID-19, opthalmology, conjunctivitis
Covid-19 oftalmológia konjunktivitída
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 125-127
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by