Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19 a respiračné prejavy a komplikácie
Tomáš Turčan, Martina Dzianová, Ivona Bacmaňáková
Ochorenie Covid-19 je spôsobené novým koronavírusom SARS-CoV-2. Prebieha predominante ako akútna infekcia respiračného traktu. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou alebo priamym kontaktom. Inkubačná lehota sa pohybuje priemerne od 2 do 14 dní. Príznakmi sú obvykle horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dyspnoe, únava. Ochorenie má u väčšiny ľudí ľahký priebeh. U niektorých (hlavne starších a s inými komorbiditami) môže progredovať do pneumónie, akútnej respiračnej tiesne a multiorgánového zlyhania. Miera úmrtnosti sa odhaduje na 2 – 3 %. Diagnóza sa stanovuje potvrdením vírusu v respiračnom sekréte pomocou RT-PCR, pri vysokom podozrení na Covid-19 a negatívnom výsledku RT-PCR z výteru z nosohltana, CT pľúc predstavuje vysokosenzitívnu metódu na potvrdenie pneumónie. Patogenetická liečba je aktuálne v štádiu výskumu. Prevencia zahŕňa domácu izoláciu podozrivých prípadov a pacientov s miernym priebehom. V závažných prípadoch je potrebná hospitalizácia s nutnosťou oxygenoterapie a prípadne umelej pľúcnej ventilácie.

COVID-19 and respiratory symptoms and complications
The disease COVID-19 is caused by a new coronavirus SARS-CoV-2. The disease predominantly affects respiratory tract. It can be transmitted by inhalation or direct contact. The incubation period ranges from 2 to 14 days. The symptoms are usually fever, cough, sore throat, breathlessness, fatigue. The disease is mild in most people. In some (usually the elderly and those with comorbidities), it may progress to pneumonia, acute respiratory distress syndrome and multi-organ dysfunction. The fatality rate is estimated to range from 2 to 3% (18). Diagnosis is made by demonstration of the virus in respiratory secretions by RT-PCR. If there is a high suspicion for COVID-19 and the negative result of RT-PCR from nasopharynx, a CT scan of lungs and a bronchoalveolar lavage are the methods with high sensitivity to confirm the diagnosis. Pathogenetic treatment has already been in research. Prevention entails home isolation of suspected cases and those with mild illness. Severe cases should be admitted to hospital to receive oxygen therapy and advanced oxygen/ventilatory support.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, respiratory system and COVID-19, pneumonia, CT and COVID-19
Covid-19 SARS-CoV-2 respiračný systém a Covid-19 pneumónia CT a Covid-19
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 103-108
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by