Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19 a reumatické choroby
Lenka Turoňová, Martina Kostková, Pavol Dvoran
Za predpokladu iatrogénneho zvýšenia infekčného rizika v súvislosti s užívaním vysokodávkových kortikosteroidov či imunosupresív podmieňuje pandémia Covid-19 (v porovnaní s bežnou populáciou) celkom určite liečebnú stratégiu detských reumatických ochorení. Autori kriticky analyzujú dostupné dôkazy o pozitívnom alebo negatívnom účinku imunosupresívnych liekov bežne používaných v liečbe reumatických chorôb s cieľom optimalizovať súčasný prístup k pacientom.

Covid-19 and rheumatic diseases
Assuming an iatrogenic increase in infectious risk associated with the use of high-dose corticosteroids or immunosuppressants, the pandemy of COVID-19 (compared to the general population) certainly determines the treatment strategy of pediatric rheumatic diseases. The authors critically analyze available evidence of the positive or negative effect of immunosuppressive drugs commonly used in the treatment of rheumatic diseases in order to optimize the current approach to patients.
Keywords: COVID-19, rheumatic diseases, immunosuppressive treatment, childhood
Covid-19 reumatické choroby imunosupresívna liečba detský vek
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 136-139
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by