Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19 a terapeutické možnosti
Mária Zeliesková, Eva Malicherová, Lukáš Molnár, Janka Vyšehradská, Peter Bánovčin
Ochorenie Covid-19 sa v súčasnosti stalo zdravotným problémom globálneho charakteru. Keďže ide o nové ochorenie, optimálna terapeutická stratégia zatiaľ nebola stanovená a manažment tohto ochorenia vychádza zo známych poznatkov týkajúcich sa starostlivosti o akékoľvek ochorenie respiračného systému a z priebežne aktualizovaných odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. V mnohých krajinách sveta v súčasnosti prebiehajú klinické skúšania s liekmi, ktoré by perspektívne mohli nájsť uplatnenie v liečbe Covid-19, no doposiaľ nebol schválený žiadny produkt. Spomedzi množstva skúmaných liečiv majú aktuálne najvyšší terapeutický potenciál remdesivir a lopinavir/ritonavir, tocilizumab (monoklonálna protilátka proti interleukínu-6) a antimalarikum hydroxychlorochín. Zároveň sú vyvíjané aj rôzne typy potenciálnych vakcín proti SARS-Cov-2, pričom dve z nich sa už nachádzajú v prvej fáze klinického skúšania.
 
COVID-19 and Treatment Options
The COVID-19 disease has now become a global health problem. As it is a new disease, the optimal therapeutic strategy has not yet been established and the disease management is based on the known knowledge of the treatment strategy of any respiratory system disease and continuously updated recommendations of the World Health Organization. In many countries around the world clinical trials are currently underway with medicines that could potentially be used to treat COVID-19, but no product has been approved yet. Among the many clinical trials, remdesivir and lopinavir/ritonavir, tocilizumab (a monoclonal antibody against interleukin-6) and the antimalarial drug hydroxychloroquine currently have the highest therapeutic potential. Various types of potential vaccines against SARS-Cov-2 are also being developed, two of which are already in the first phase of the clinical trial.
Keywords: COVID-19, clinical trial, remdesivir, tocilizumab, hydrochloroquine, vaccine against SARS-Cov-2
Covid-19 klinické skúšanie remdesivir tocilizumab hydroxychlorochín vakcína proti SARS-Cov-2
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 154-159
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by