Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19, alergické choroby a antialergická liečba
Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Zuzana Rennerová, Peter Bánovčin
Alergické choroby postihujú približne jednu tretinu populácie, pričom obvykle vyžadujú pravidelnú aplikáciu antialergickej liečby vrátane alergénovej imunoterapie. Alergici a pacienti s chronickými alergickými respiračnými chorobami nemajú na základe doposiaľ publikovaných údajov výraznejšie zvýšené riziko závažného ochorenia Covid-19 v porovnaní s bežnou populáciou. Lieky používané v liečbe alergií (s výnimkou systémových kortikoidov) nepredstavujú žiadne riziko vo vzťahu k vzniku a komplikovanému priebehu ochorenia Covid-19. Pacienti majú pokračovať vo svojej chronickej antialergickej liečbe (vrátane biologík, imunosupresív či kortikoidov) bez jej prerušovania či znižovania dávky. To platí aj pre alergénovú imunoterapiu, v ktorej má pacient ďalej pokračovať. Ak sa u alergika potvrdí Covid-19, je nevyhnutné kontaktovať ošetrujúceho špecialistu s veľmi individuálnym prehodnotením ďalšej terapeutickej stratégie alergického ochorenia. Cieľom je udržanie dosiahnutej kontroly nad alergickým ochorením.

Covid-19, allergic diseases and antiallergic treatments
Allergic diseases affect one third of general population and usually require regular application of anti-allergic treatment of allergen immunotherapy. Allergic people and patients with chronic allergic respiratory diseases, based on the published studies and case report series, do not yield an increased risk for obtaining COVID-19 compared to the general population. Anti-allergic medicaments (with the exception of systemic corticosteroids) do not represent a risk in relation with COVID-19 and its complicated course. Patients should continue in their chronic anti-allergic treatment (including biologicals, immunosuppressants, and corticosteroids) without the withdrawal or tapering the dose. Patients should continue also in the applied allergen immunotherapy. In case of acquiring COVID-19, it is necessary to contact the caring specialists with the highly-individualized re-assessment of the therapeutic strategy. The aim is to maintain the achieved control over allergic disease.
Keywords: allergy, allergen immunotherapy, asthma, anti-allergic treatment, COVID-19, control over disease
alergia alergénová imunoterapia astma antialergická liečba Covid-19 kontrola nad ochorením
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 111-116
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by