Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Covid-19, vplyv na kvalitu života a psychologické aspekty
Mária Jančinová, Michaela Babničová, Oľga Chromá
Situácia pandémie Covid-19 kladie vysoké nároky na psychické zdravie jedincov všetkých vekových skupín vrátane detí a adolescentov. Sú prijímané opatrenia, ktoré napriek svojej nevyhnutnosti a užitočnosti negatívne vplývajú na kvalitu života obyvateľstva. Jednou z najväčších zmien sú karanténne opatrenia a zatvorenie škôl. Neustále meniace sa podmienky a narušenie bežných činností môžu viesť k prechodným, ale aj dlhotrvajúcim adaptačným problémom. Aby deti a adolescenti zvládli obdobie pandémie čo najlepšie, potrebujú podporu rodičov, učiteľov a ďalších dospelých. Ako nevyhnutná v čase pandémie sa ukazuje aj potreba dostupnej a efektívnej psychologickej starostlivosti.

Psychological aspects and impact of COVID-19 on quality of life
The COVID-19 pandemic put high demands on the mental health of individuals of all ages, including children and adolescents. Necessary measures are taken. Despite their usefulness, these may have a negative impact on the quality of life of the population. One of the biggest changes is the quarantine and school closures. Constantly changing conditions and limitation of usual activities can lead to temporary or longterm adaptation problems. Children and adolescents need the support of parents, teachers and other adults in order to cope effectively with the restrictions. Widely accessible and efficient psychological intervention is also needed in times of pandemics.
Keywords: COVID-19, quality of life, stress factors, psychological intervention
Covid-19 kvalita života stresové faktory psychologická intervencia
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 150-153
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by