Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Cox - 2 inhibítory a kardiovaskulárne riziko
Viera Fedelešová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2004
Selektívne inhibítory cyklooxygenázy 2 (COX - 2) prezentujú novú skupinu nesteroidných protizápalových liekov (NSA), ktoré selektívne inhibujú cyclooxygenázu - 2 a boli vyvinuté za účelom odstrániť nežiaduce gastrointestinálne účinky konvenčných, nešpecifických NSA. Selektívne COX - 2 inhibítory však znižujú produkciu vazodilatačných a antiagregačných prostacyklínov, čo môže viesť k zvýšeniu protrombotickej aktivity. Výsledky niektorých klinických štúdií s novšími selektívnejšími inhibítormi COX - 2 signalizujú v poslednom období pochybnosti o ich kardiovaskulárnej bezpečnosti. Široké používanie týchto liekov v liečbe reumatoidnej artritídy, osteoatritídy a akútnej bolesti ukazujú nutnosť vykonať prospektívne, randomizované vyhodnotenie kardiovaskulárnej bezpečnosti COX - 2 inhibítorov.
nesteroidné protizápalové lieky (NSA) selektívne inhibítory cyklooxygenázy (COX) - 2 kardiovaskulárna bezpečnosť
Interná med. 2004; 4 (1): 10 - 12
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by