Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Všeobecný lekár
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
2729-9848
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Interná medicína
CRP a iné markery zápalu v klinickej praxi
Eva Ďurovcová
Diagnostika zápalového procesu a monitorovanie jeho liečby je založené na kombinácii klinických a laboratórnych
nálezov. Sepsa je orgánová dysfunkcia ohrozujúca život, zapríčinená neregulovanou odpoveďou hostiteľského organizmu
na infekciu. Klinické kritériá SIRS majú nízku špecifickosť a veľkú falošnú pozitivitu.
Biochemické zápalové markery slúžia na podporu diagnózy infekcie, na jej monitorovanie a sledovanie efektívnosti
antiinfekčnej liečby. C-reaktívny proteín je rutinne používaný marker lokalizovanej infekcie, nie je však vhodným
markerom sepsy. PCT je najlepšie validovaným markerom najmä bakteriálnej sepsy u dospelých a detí starších
ako 4 týždne. Okrem zápalových markerov sa u septických pacientov monitoruje pomocou laboratórnych parametrov
funkcia orgánov, ktoré v sepse zlyhávajú.

CRP and other inflammatory markers in clinical practice
Diagnostics of an inflammatory process and monitoring of the specific therapy is based the combination of clinical
and laboratory findings. Sepsis is a life threatening organ dysfunction caused by dysregulated response of host to
infection. The clinical criteria of SIRS posess low specificity and high false positivity.
Biochemical inflammatory markers are used for supporting of diagnosis of infection, for monitoring of its progression
and guiding the specific antibiotic treatment. C-reactive protein is a rutinely used marker of a localized infection,
however it is not a reliable marker of sepsis. PCT is the best validated marker of mostly bacterial sepsis in adults
and children above 4 weeks of age. Beside inflammatory markers in septic patient is also important to monitor laboratory
parameters informing about function of vital organs, which tend to fail during sepsis.
Keywords: systemic inflammation, sepsis, biomarker, CRP, prokalcitonin, presepsin
systémový zápal sepsa biomarker CRP prokalcitonín presepsín
Interná med. 2019; 19 (9): 341-346
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by