Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
Cystická adenomatózna malformácia pľúc z pohľadu neonatológa
S. Mikulajová, L. Legéňová, J. Čajková, A. Čunderlík
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Včasná prenatálna diagnostika cystickej adenomatóznej malformácie pľúc ovplyvňuje nielen ďalší manažment gravidity, ale môže priaznivo ovplyvniť prognózu novorodenca. Vzhľadom na sporadický výskyt ochorenia je nevyhnutná centralizácia tehotných a pôrodov s touto diagnózou u plodu s cieľom poskytnúť novorodencovi od prvých minút starostlivosť erudovaného tímu špecialistov neonatológov, chirurgov a pneumológov. U prenatálne nediagnostikovaných, asymptomatických novorodencov je z hľadiska prevencie neskorších komplikácií dôležité včasné postnatálne stanovenie diagnózy. Vzhľadom na riziko infekčných komplikácií a potenciálne malígnej transformácie sa odporúča vykonanie resekcie. Autori prezentujú dva prípady novorodencov s cystickou adenomatóznou malformáciou pľúc.

CYSTIC ADENOMATOID MALFORMATION OF THE LUNGS – VIEW OF A
NEONATOLOGIST
The early prenatal diagnosis of cystic adenomatoid malformation of the lungs cannot only influence the later management of the pregnancy, but it can very favourably affect the later prognosis of a new-born. Because of the uncommon occurrence of the cystic adenomatoid malformation of the lungs, it is necessary to centralise the pregnancies and deliveries with the cystic adenomatoid malformation of the lungs in the foetus. The target of the centralisation is to allow the best new-born care since the first minutes of their life by the team of specialists – neonatologists, surgeons and pneumologists. In the prenatally undiagnosed, asymptomatic new-borns with cystic adenomatoid malformation of the lungs it is necessary to diagnose the cystic adenomatoid malformation of the lungs early enough because of the next complications. Due to the risk of infectious complications and potential risk of malignant transformation, the resection of the cystic adenomatoid malformation in the lungs is recommended. Authors present two cases of the new-borns with cystic adenomatoid malformation of the lungs.
Keywords: cystic adenomatoid malformation of the lungss, CCAM
cystická adenomatózna dysplázia pľúc CCAM
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 42 – 47
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by