Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Onkologická urológia
Cysty obličiek hyperechogénneho charakteru – variabilita usg/ct nálezov a výsledkov histologického vyšetrenia
Peter Weibl, Ivan Lutter, Ján Breza, Milan Obšitník, Marína Kráľovičová, Marek Brezovský, Roman Sokol
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2006
Cieľ práce: Cieľom našej práce je poukázať na možnú variabilitu v prípade korelácie USG a CT nálezov u pacientov s nálezom hyperechogénnej cystickej lézie obličky diagnostikovanej na základe USG vyšetrenia. Materiál a metódy: 18 pacientov s nálezom cysty obličky hyperechogénneho charakteru na základe USG podstúpilo CT vyšetrenie. 17 pts. boli asymptomatickí, bez nálezu mikroskopickej hematúrie, 1 pacient bol po autohavárii s pretrvávajúcimi bolesťami v pravej lumbálnej oblasti. Priemerný vek pacientov bol 57,2 rokov. Uvedené nálezy boli retrospektívne vyhodnotené a porovnané 2 rádiológmi a jedným urológom v rámci odborného konzília v období január 2005/január 2006. Výsledky: Priemer cystických lézií obličiek bol od 2 do 8 cm (stredný priemer 3,87 cm). V prípade korelácie USG nálezu hyperechogénnej cysty obličky s následným CT vyšetrením treba počítať s nálezom hemoragickej cysty obličky, cysty typu Bosniak II, IIF, III, IV, karcinómu v stene cysty so želatínovým obsahom, zorganizovaného hematómu v stene cysty. Najväčšia zhoda USG a CT nálezov bola zaznamenaná v kategórii Bosniak II (u všetkých 7 pacientov). Záver: Možno konštatovať, že v prípade korelácie USG a CT nálezov hyperechogénnych cýst definovaných na základe USG dochádza k variabilite CT nálezov, čo následne modifikuje ďalší terapeutický manažment pacienta.
hyperechogénna hyperdenzná cysta obličky komplexná cysta obličky biopsia
Klin. urol. 2006; 2 (2): 77 - 84
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by