Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Darovanie krvotvorných kmeňových buniek
Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Transplantácia krvotvorných buniek sa za posledné desaťročia stala uznávanou terapiou mnohých malígnych
hematologických ochorení aj závažných porúch krvotvorby a imunitného systému. Zdrojom krvotvorných
buniek môže byť kostná dreň, periférne kmeňové krvotvorné bunky a pupočníková krv. Výber darcu pre
TKB (transplantácia krvotvorných buniek) sa od výberu darcu pre transplantáciu solídnych orgánov odlišuje aj
v tom, že je snaha dodržať zhodu v HLA antigénoch I. a II. triedy. Darcom sa stáva najčastejšie HLA identický súrodenec. Keďže súrodeneckého darcu má len 25 – 30 % pacientov, musíme ostatným pacientom nájsť darcu v registroch darcov krvotvorných buniek. Každý rok počet transplantovaných pacientov stúpa, preto sa zvyšujú aj nároky na vyhľadávanie nepríbuzných darcov. Vďaka osvete sa zvyšuje aj počet darcov v registroch. Bezpečnosť darcu je pri transplantácii krvotvorných buniek prvoradá. Každý darca musí pred darovaním absolvovať komplexné vyšetrenie, ktoré má za cieľ objektívne posúdiť jeho zdravotný stav v súvislosti s procesom darovania krvotvorných buniek. Darovanie krvotvorných buniek má aj nezanedbateľný vplyv na psychiku darcu.
transplantácia, darca, kostná dreň, rastový faktor, HLA
Interná med. 2015; 15 (1): 31-35
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by