Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Degarelix: nová forma hormonálnej liečby karcinómu prostaty
Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2010
Degarelix je nový účinný LHRH antagonista v androgénovej deprivačnej liečbe pokročilého karcinómu prostaty s podobným účinkom ako orchiektómia. Je zameraný na zabránenie nežiaducich účinkov po podaní LHRH agonistov, a to iniciálnemu zvýšeniu hladiny testosterónu a následnému možnému klinickému zhoršeniu. Degarelix sa priamo viaže na LHRH receptory a spôsobuje signifikantne rýchlejší pokles testosterónu na kastračnú úroveň, pokles hladiny prostatického špecifického antigénu pri porovnaní s LHRH agonistami bez iniciálneho zvýšenia a bez potreby prevencie klinického zhoršenia. Degarelix je dobre tolerovaný, anafylaktické reakcie sa nezaznamenali. Najčastejšími vedľajšími účinkami boli ľahké alebo mierne lokálne reakcie v mieste vpichu a horúce návaly. Tento nový preparát znamená významný prínos v hormonálnej liečbe karcinómu prostaty.
karcinóm prostaty hormonálna liečba LHRH blokátory degarelix
Klin. urol. 2010; 6 (1): 11 - 15
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by