Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Diabetes mellitus 2. typu – „Mizerná jedenástka“
Štefan Sotak
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2020
Pokroky v pochopení diabetu mellitu (DM) 2. typu prostredníctvom výskumu pomohli objasniť, že DM 2 je rozdelený do mnohých patogenéz vrátane metabolických inzultov, oxidačného poškodenia, autoimunity, infekcie, bludných kruhov v rôznych tkanivách, mozgu, obličkách atď., ktoré zvýrazňujú a intenzifikujú orgánovú dysfunkciu a poškodenie. Teórie vysvetľujúce rozvoj DM 2 iba na základe inzulínovej rezistencie (IR) sú obsolentné.
 
Type 2 Diabetes Mellitus – „Egregious Eleven“
Advances in understanding type 2 diabetes mellitus (DM) through research have helped clarify that DM2 is fragmented into numerous pathogenesises, including metabolic insults, oxidative damage, autoimmunity, infection, vicious cycles in various tissues, brain, kidneys etc. that aggravate and intensify organs dysfunction and damage. Theories explaining development of type DM2 only on the insulin resistance (IR) basis are obsolete.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, insulin resistance, autoimmunity, infection, incretins, amylin
diabetes mellitus 2. typu inzulínová rezistencia autoimunita infekcia inkretíny amylín
Interná med. 2020; 20 (4): 171-174
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by