Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diabetes mellitus 2. typu a ochorenia štítnej žľazy
Štefan Sotak, Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2013
Diabetes mellitus 2. typu a tyreopatie sú dve najčastejšie ochorenia v klinickej praxi, ktorými trpia celosvetovo stovky miliónov ľudí. Zdá sa, že medzi oboma ochoreniami existuje vzájomná súvislosť, ktorá je podmienená viacerými faktormi, avšak mnohé z nich nie sú stále dostatočne preskúmané. Hypertyreóza zvyšuje hladinu glykémie u diabetikov, jej liečba však hladinu glykémie ovplyvňuje minimálne. Hypotyreóza je často spojená s inzulínovou rezistenciou, subklinická hypotyreóza sa považuje za rizikový faktor metabolického syndrómu. Vzťah medzi autoimunitnou tyreoiditídou a diabetom mellitom 2 nie je v súčasnosti celkom preskúmaný, avšak niektoré štúdie dokázali vyššiu prevalenciu autoimunitnej tyreoiditídy u chorých s metabolickým syndrómom. V posledných rokoch sa intenzívne študuje aj genetické pozadie vzťahu diabetu 2. typu a ochorení štítnej žľazy, najmä polymorfizmy génov pre dejodinázu II a PPARγ2.
diabetes mellitus 2. typu tyreopatie inzulínová rezistencia polymorfizmy
Interná med. 2013; 13 (9): 378-381
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by