Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diabetes mellitus 2. typu a riziko zlomenín
Mária Rašiová, Miriam Kozárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2013
Asociácia osteoporózy a diabetes melitus 1. typu (DM 1) je nespochybniteľná, pretrváva však nejednotnosť v názore na osteoporózu a riziko zlomenín pri diabete mellite 2. typu (DM 2). Metaanalýzy observačných štúdií pri DM 2 dokumentujú u oboch pohlaví signifikantne vyššiu denzitu kostí v oblasti femuru a chrbtice. Napriek vyššej denzite kostí je riziko zlomenín v oblasti proximálneho konca femuru, chrbtice, členka a nohy pri DM 2 zvýšené a stanovenie kostnej denzity (BMD – bone mineral density) riziko fraktúry podhodnocuje. Príčina vyššieho výskytu zlomenín pri DM 2 nie je plne objasnená. Predpokladá sa podiel chronickej hyperglykémie s tvorbou pokročilých produktov glykácie, inzulínovej rezistencie, poruchy na úrovni adipokínov v teréne zvýšeného rizika pádov pri početných komplikáciách diabetu. Hoci kosti majú vyššiu denzitu, sú fragilnejšie. Metabolizmus kostného tkaniva môže byť ovplyvnený farmakoterapiou diabetu a pridružených ochorení.
diabetes mellitus osteoporóza fraktúra inzulín
Interná med. 2013; 13 (10): 456-459
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by