Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diabetes mellitus 2. typu a riziko zlomenín
Mária Rašiová, Miriam Kozárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2013
Asociácia osteoporózy a diabetes melitus 1. typu (DM 1) je nespochybniteľná, pretrváva však nejednotnosť v názore na osteoporózu a riziko zlomenín pri diabete mellite 2. typu (DM 2). Metaanalýzy observačných štúdií pri DM 2 dokumentujú u oboch pohlaví signifikantne vyššiu denzitu kostí v oblasti femuru a chrbtice. Napriek vyššej denzite kostí je riziko zlomenín v oblasti proximálneho konca femuru, chrbtice, členka a nohy pri DM 2 zvýšené a stanovenie kostnej denzity (BMD – bone mineral density) riziko fraktúry podhodnocuje. Príčina vyššieho výskytu zlomenín pri DM 2 nie je plne objasnená. Predpokladá sa podiel chronickej hyperglykémie s tvorbou pokročilých produktov glykácie, inzulínovej rezistencie, poruchy na úrovni adipokínov v teréne zvýšeného rizika pádov pri početných komplikáciách diabetu. Hoci kosti majú vyššiu denzitu, sú fragilnejšie. Metabolizmus kostného tkaniva môže byť ovplyvnený farmakoterapiou diabetu a pridružených ochorení.
diabetes mellitus osteoporóza fraktúra inzulín
Interná med. 2013; 13 (10): 456-459
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by