Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diabetes mellitus 2. typu + Alzheimerova choroba = diabetes mellitus 3. typu
Štefan Sotak
Pojem „diabetes mellitus typu 3“ nie je všeobecne uznávaný. Vyskytuje sa skôr v populárno-náučnej a nie odborno-náučnej literatúre. Definícia tohto druhu diabetu je, že ide o taký DM 2. typu, ktorý sa vyskytuje u pacientov s Alzheimerovou chorobou. Diabetes mellitus 3. typu sa často nechápe ako samostatný typ diabetu, ale skôr ako súhrnné pomenovanie dvoch rôznych ochorení, medzi ktorými s najväčšou pravdepodobnosťou existuje prepojenie.

Type 2 Diabetes Mellitus + Alzheimer Disease = Type 3 Diabetes Mellitus
The term „type 3 diabetes mellitus“ is not generally accepted. It occurs in popular science rather than professional literature. The definition of this type of diabetes is that it is the type 2 DM that occurs in patients with Alzheimer disease. Type 3 diabetes mellitus is often not understood as a separate type of diabetes, but rather as a collective name for two different diseases, which are very probably connected.
Keywords: type 3 diabetes mellitus, Alzheimer disease, insuline resistance, dementia
diabetes mellitus 3. typu Alzheimerova choroba inzulínová rezistencia demencia
Interná med. 2022; 22 (4): 149-151
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by