Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diabetes mellitus 2. typu metformín a onkologické ochorenia
Zbynek Schroner
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2008
Poznáme fakt, že až 75 % pacientov s diabetes mellitus (DM) 2. typu zomiera na kardiovaskulárne ochorenia. Menej známe je, že diabetici 2. typu majú v porovnaní s nediabetikmi rovnakého veku zvýšenú morbiditu a mortalitu aj na niektoré onkologické ochorenia. U pacientov s DM 2. typu sa častejšie vyskytuje hneď niekoľko typov nádorov. Riziko vzniku karcinómu pankreasu je v prvých rokoch po vzniku DM 2. typu prakticky dvojnásobné, potom mierne klesá na približne 1,4. Diabetici 2. typu majú v porovnaní s nediabetikmi rovnakého veku 1,5 - 3-krát vyššie relatívne riziko vzniku primárneho hepatálneho karcinómu a renálneho karcinómu. Diabetes 2. typu považujeme v súčasnosti tiež za rizikový faktor kolorektálneho karcinómu. Diabetičky 2. typu majú v porovnaní s nediabetičkami častejší výskyt karcinómu prsníka a endometria. Metformín je označovaný ako inzulínový senzitizér vzhľadom na to, že hladiny glykémie znižuje bez stimulácie sekrécie inzulínu. V súčasnosti sú intenzívne skúmané aj potenciálne antikancerogénne vlastnosti tohto preparátu. Takýto vplyv na diabetikov 2. typu možno vysvetliť jednak priamym mechanizmom (aktivácia LKB1/AMPK cesty) a jednak nepriamym mechanizmom (zníženie hyperinzulinémie a hladiny inzulínu podobného rastového faktora-1). Podľa niektorých experimentálnych aj klinických prác mali pacienti, ktorí boli liečení metformínom, znížené riziko vzniku karcinómu a redukované riziko mortality na nádorové ochorenia. Avšak potenciálny antikancerogénny účinok metformínu si vyžaduje ďalšie experimentálne a klinické štúdie.
diabetes melitus 2. typu onkologické ochorenia metformín
Interná med. 2008; 8 (3): 161-165
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by