Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Diabetes mellitus a obličky
Peter Ponťuch
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Celosvetovo narastajúci počet diabetikov s obličkovými komplikáciami je záťažou pre systém zdravotnej starostlivosti.
Diabetici s chronickou obličkovou chorobou sú najväčšou skupinou z pacientov na liečbe nahrádzajúcej renálne funkcie.
Na spomalenie progresie diabetickej nefropatie je potrebný dôsledný včasný skríning s vyšetrením albuminúrie a glomerulárnej
filtrácie. Liečba je zameraná najmä na dobrú glykemickú kontrolu a antihypertenznú liečbu inhibítormi enzýmu
konvertujúceho angiotenzín alebo blokátormi angiotenzínových receptorov. Výskumníci sa snažia objasniť celulárne,
molekulárne, hemodynamické a metabolické interakcie v glomeruloch, ktoré by boli terčom ešte účinnejšej liečby.
Pracovná skupina European Renal Best Practice vypracovala usmernenie o manažmente diabetikov s chronickou obličkovou
chorobou v štádiu 3b a vyššom.
patogenéza diabetickej glomerulopatie včasná diagnostika diabetickej nefropatie liečba diabetikov s chronickou obličkovou chorobou
Interná med. 2016; 16 (4): 129-133
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by