Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Diabetes mellitus a obličky
Peter Ponťuch
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Celosvetovo narastajúci počet diabetikov s obličkovými komplikáciami je záťažou pre systém zdravotnej starostlivosti.
Diabetici s chronickou obličkovou chorobou sú najväčšou skupinou z pacientov na liečbe nahrádzajúcej renálne funkcie.
Na spomalenie progresie diabetickej nefropatie je potrebný dôsledný včasný skríning s vyšetrením albuminúrie a glomerulárnej
filtrácie. Liečba je zameraná najmä na dobrú glykemickú kontrolu a antihypertenznú liečbu inhibítormi enzýmu
konvertujúceho angiotenzín alebo blokátormi angiotenzínových receptorov. Výskumníci sa snažia objasniť celulárne,
molekulárne, hemodynamické a metabolické interakcie v glomeruloch, ktoré by boli terčom ešte účinnejšej liečby.
Pracovná skupina European Renal Best Practice vypracovala usmernenie o manažmente diabetikov s chronickou obličkovou
chorobou v štádiu 3b a vyššom.
patogenéza diabetickej glomerulopatie včasná diagnostika diabetickej nefropatie liečba diabetikov s chronickou obličkovou chorobou
Interná med. 2016; 16 (4): 129-133
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by