Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diabetes mellitus po transplantácii solídnych orgánov
Ivana Dedinská, Karol Graňák, Matej Vnučák, Petra Skálová, Ľudovít Laca, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2020
Transplantácie solídnych orgánov sú život zachraňujúce výkony a sú štandardnou liečbou u pacientov so zlyhaním životne dôležitých orgánov. Diabetes mellitus po transplantácii je dôležitým a významným rizikovým faktorom pre prežívanie pacientov po transplantácii a vyskytuje sa u 10–40 % pacientov. Medzi najvýznamnejšie rizikové faktory pre diabetes mellitus po transplantácii patrí vek v čase transplantácie, obezita, metabolický syndróm a imunosupresia. V prvých týždňoch po transplantácii je v liečbe hyperglykémie vhodná inzulínoterapia, z perorálnych antidiabetík je metódou voľby metformín – v prípade pretrvávania hyperglykémie a diagnózy diabetes mellitus po transplantácii. Dôležitá je aj prevencia obezity a zdravý životný štýl.

Diabetes mellitus after solid organ transplantation
Solid organ transplants are life-saving procedures and they are the standard and well-established treatment for patients with organ failure. Post-transplant diabetes mellitus is an important and significant risk factor for the patient survival with an incidence 10-40%. The most important risk factors for post-transplant diabetes mellitus development are age at the time of transplantation, obesity, metabolic syndrome and immunosuppression. Insulin treatment is recommended as a treatment of hyperglycaemia in early post-transplant period. On the other hand, metformin is used as first line treatment in late post-transplant period, Prevention of obesity and a healthy lifestyle are also very important.
Keywords: diabetes mellitus, solid organ transplantation, risk factors
diabetes mellitus transplantácia solídnych orgánov rizikové faktory
Interná med. 2020; 20 (7-8): 313-316
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by