Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diabetes mellitus, spánok a adolescencia
Martina Michalovičová, Miriam Čiljaková, Katarína Pozorčiaková, Mária Jančinová, Zuzana Sňahničanová, Jarmila Vojtková, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Údaje o spánku diabetikov v detskom a adolescentom veku v súčasnosti sú značne limitované. Kvalitný spánok je dôležitý
pre vyvíjajúci sa detský organizmus, u diabetika o to viac, že dostatočne dlhý a kvalitný spánok môže vo výraznej
miere pozitívne ovplyvňovať krátkodobú a dlhodobú metabolickú kontrolu. Väčšina z publikovaných prác o spánku
diabetikov sa zaoberá problematikou spánku a diabetom mellitom 2.typu u dospelých pacientov.
diabetes mellitus spánok adolescentný vek
Pediatria (Bratisl.) 2017; 12 (4): 199-201
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by