Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: KAZUISTIKY
DIABETICKÁ NEFROPATIA A GRAVIDITA – KAZUISTIKA
T. PRIBULOVÁ, T. ROKOS, E. KOZUBÍK, D. ŠIMOVÁ, K. BIRINGER
Diabetes mellitus 1. typu tvorí približne 10 % všetkých prípadov diabetu a komplikuje 3 – 5 % gravidít. Predstavuje jednu z hlavných príčin perinatálnej a taktiež maternálnej morbidity a mortality. Diabetická nefropatia je najčastejšou príčinou tzv. end-stage kidney disease, čiže posledného, piateho štádia renálneho zlyhania. Incidencia pregestačného diabetu celosvetovo rastie. Gravidity komplikované týmto ochorením sú ohrozené spontánnym abortom v I. trimestri, kongenitálnymi malformáciami plodu, makrozómiou plodu, intrauterinnou rastovou reštrikciou plodu, preeklampsiou, predčasným pôrodom a ďalšími komplikáciami tehotnosti. Z hľadiska diabetickej nefropatie je dôležité zhodnotiť jej vplyv na graviditu aj vplyv samotnej gravidity na progresiu renálneho ochorenia. Základom liečby je udržanie euglykémie, čo sa najoptimálnejšie realizuje prostredníctvom tzv. self-monitoringu glykémie.

DIABETIC NEPHROPATHY AND PREGNANCY (CASE REPORT)
Type I Diabetes mellitus represents approximately 10% of all types of diabetes mellitus and it complicates 3-5% of all pregnancies. It is one of the leading causes of perinatal and maternal morbidity and mortality. Diabetic nephropathy is the most common aetiology of so-called end-stage kidney disease, respectively, the last fifth stage of chronic kidney disease. These pregnancies are mostly complicated by spontaneous abortion during the first trimester, congenital malformations of the foetus, intrauterine growth restriction, preeclampsia, polyhydramnion or premature labour. It is crucial to consider the impact of diabetic nephropathy on pregnancy and of course, the impact of pregnancy on the progression of renal failure. The treatment of diabetes mellitus in pregnancy is focused on achieving satisfactory laboratory parameters of glucose and glycated haemoglobin.
Keywords: diabetic nephropathy, pregnancy, hypertension, proteinuriadiabetická nefropatia gravidita hypertenzia proteinúria
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 94 – 97
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by