Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Diabetická nefropatia - možnosti prevencie a liečby
Diabetická nefropatia - možnosti prevencie a liečby
Terézia Pázmanová, Peter Ponťuch
Diabetická nefropatia je v súčasnosti najčastejšou príčinou terminálneho zlyhania obličiek v Európe a Severnej Amerike a je spojená so zvýšenou kardiovaskulárnou mortalitou. Prvou klinickou manifestáciou diabetického renálneho ochorenia je prítomnosť mikroalbuminúrie, ktorá je zároveň prediktorom kardiovaskulárnej morbidity a mortality diabetikov. Hlavnými rizikovými faktormi rozvoja diabetickej nefropatie je trvanie diabetu, stupeň kontroly glykémie a krvného tlaku. Takisto medzi rizikové faktory patrí aj hyperlipidémia, fajčenie, denný príjem proteínov. Podstatou prevencie a liečby diabetickej nefropatie je dosiahnutie čo najlepšej glykemickej kompenzácie (HbA1c < 7 %), dôsledná liečba hypertenzie (TK < 130/80 mmHg, TK < 125/ 75 mmHg pri proteinúrii > 1g/24 h a zvýšenej hladine sérového kreatinínu), použitie liekov ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém, liečba dyslipidémie (LDL cholesterol < 2,6 mmol/l).
diabetická nefropatia mikroalbuminúria hypertenzia glykemická kompenzácia
Interná med. 2006; 6 (10): 543-548
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by