Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diabetická neuropatia
Iveta Kurčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2017
Diabetická neuropatia (DN) patrí k neskorým metabolickým a mikrovaskulárnym komplikáciám diabetu mellitu (DM), pričom nejde len o postihnutie periférnych nervov, ale i autonómnych a kraniálnych nervov. Je preukázané, že DN postihuje viac ako 50 % pacientov s DM, avšak až 50 % z nich zostáva asymptomatických. Diagnóza DN je klinická, založená na podrobne odobratej anamnéze a neurologickom vyšetrení, a následne je verifikovaná elektrofyziologicky. Liečba DN doposiaľ neexistuje, možno len spomaliť progresiu ochorenia a terapeuticky zmierňovať jej symptómy. Dôležitá je predovšetkým adekvátna kompenzácia DM s dosiahnutím optimálnych a dlhodobo stabilných hladín glykémie.
neuropatia diabetes mellitus kompenzácia terapia
Interná med. 2017; 17 (7-8): 309-312
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by