Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Diabetická neuropatia v detstve a adolescencii
Diabetická neuropatia v detstve a adolescencii
Gabriel Hajaš
Diabetická neuropatia (DN) je skupinou klinických a subklinických syndrómov, ktorú charakterizujú difúzne alebo fokálne poškodenia periférnych somatických alebo autonómnych nervových vlákien následkom diabetickej metabolickej poruchy. V detskej populácii, u ktorej prevažuje 1. typ diabetu, sa diabetická neuropatia vyskytuje v závislosti od dĺžky trvania diabetu a úrovne metabolickej kompenzácie. Z hľadiska veku je vo vývoji neuropatie dôležité najmä obdobie puberty, keď často dochádza k urýchleniu patogenetických procesov na úrovni periférneho nervu. Najčastejším typom diabetickej neuropatie je subklinická forma, ktorá je veľmi dôležitá z preventívneho hľadiska. Klinické (symptomatické) formy neuropatií sa u diabetických detí a adolescentov vyskytujú zriedkavo, najčastejšia z nich je distálna symetrická senzomotorická polyneuropatia. Patogenéza diabetickej neuropatie je komplikovaná a nie celkom objasnená, takisto nie sú známe možné špecifiká patogenézy v detskom veku. Základom je dlhodobá hyperglykémia, ktorá následne spúšťa kaskádu patogenetických dejov. Z hľadiska populácie detských diabetikov je mimoriadne dôležitá potreba včasnej diagnostiky neuropatie, pričom dominantnú úlohu zohrávajú elektrofyziologické metodiky. Ide o snahu zistiť diabetickú neuropatiu v jej najvčasnejšom štádiu s možnosťou okamžite zlepšiť úroveň metabolickej kompenzácie u pacienta, začať edukáciu pacienta dieťaťa i jeho rodičov a začať liečbu neuropatie. Podľa súčasného pohľadu na problematiku včasnej diagnostiky by mali byť deti a mladí ľudia s diabetom dispenzarizovaní nielen diabetológmi (endokrinológmi), ale aj neurológmi, mal by sa robiť aktívny skríning neuropatických prejavov.
periférna neuropatia epidemiológia klinické a subklinické formy patogenéza špecifiká u detí a adolescentov, elektrofyziológia včasná diagnostika skríning terapia
Neurológia 2009; 4 (1): 7-12
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by