Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Diagnostický algoritmus cervikoistmickej gravidity v I. trimestri
M. Vodecký, A. Bašková, K. Biháriová, D. Micenková, M. Vagaská, J. Višňovský
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
SÚHRN

V odbornej literatúre sa prezentuje rastúci počet prípadov cervikoistmickej gravidity
a s tým súvisiace zvýšenie materskej morbidity. Dáva sa to do súvisu najmä so
zvyšujúcim sa počtom chirurgických výkonov na maternici. Práca informuje o prevalencii,
klasifikácii, etiopatogenéze a možnostiach diagnostiky cervikoistmickej gravidity,
s dôrazom na využitie ultrazvukového vyšetrenia.

SUMMARY

In the professional literature, an increasing number of cases of cervico-isthmic pregnancies
is presented, which is linked with growing maternal morbidity. It is related
mainly to the increasing number of surgical performances in the uterus. The paper
informs about prevalence, classification, aetiopathy and diagnostic possibilities of
cervicoisthmic pregnancy, with emphasis on utilisation of sonographic examination.

Keywords: cervico-isthmic pregnancy, diagnostics, ultrasound
cervikoistmická gravidita diagnostika ultrazvuk
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 89 – 96
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by