Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diagnostický postup pri lymfadenopatii nejasnej etiológie
Andrej Vranovský
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2004
Termín lymfadenopatia znamená zväčšenie lymfatickej uzliny, bez bližšej špecifikácie patológie ochorenia. Vyskytuje sa vo všetkých vekových skupinách a je asociovaná s veľkým počtom ochorení. Vo väčšine prípadov ide o benígne, spontánne odznievajúce stavy, malá časť pacientov s lymfadenopatiou však má vážne, napr. malígne nádorové ochorenia. Tento prehľad sumarizuje súčasné poznatky o etiológii lymfadenopatií, základných vyšetrovacích metódach, indikáciách biopsie uzliny.
lymfadenopatia lymfatická uzlina diagnostika
Interná med. 2004; 4 (1): 21 - 25
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by