Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Diagnostika a monitorovanie pacientov s monoklonálnymi gamapatiami – minimum pre nehematológov
Eva Králiková
Monoklonálne gamapatie (MG) predstavujú heterogénnu skupinu ochorení, ktoré charakterizuje klonálna proliferácia plazmocytov, plazmocytoidných lymfocytov alebo diferencovaných B-lymfocytov, ktoré produkujú monoklonálny proteín. Monoklonálna gamapatia nejasného významu (MGUS) predstavuje nemalígnu formu MG. Najvýznamnejším reprezentantom malígnych MG a druhou najčastejšou hematologickou malignitou je mnohopočetný myelóm (multiple myeloma, MM). Článok je určený lekárom nehematológom, jeho cieľom je definovať klinicky významné podtypy MG, poukázať na dôležitosť diagnostiky a monitorovanie pacientov s MG.

Diagnosis and monitoring of patients with monoclonal gammopathy - minimum for non-hematologists
Monoclonal gammopathy (MG) is a heterogeneous group of diseases characterized by clonal proliferation of plasma cells, plasmacytoid lymphocytes or differentiated B-lymphocytes that produce a monoclonal protein (M-protein). The most significant representative of malignant MG and the second most common hematological malignancy is multiple myeloma (MM). The article defines the clinically significant subtypes of MG, pointing out the importance of diagnosis and monitoring of patients with MG.
Keywords: multiple myeloma, monoclonal gammopathy, free light chains
mnohopočetný myelóm monoklonálna gamapatia voľné ľahké reťazce
Interná med.2022; 22 (7-8): 335-339
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by