Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Hlavná téma
Diagnostika a liečba artériovej hypertenzie vo svetle európskych a amerických odporúčaní
Peter Najmik
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2004
Ani napriek pokrokom v antihypertenzívnej liečbe nie je kontrola hypertenzie v populácii uspokojivá. Preto medzinárodné a národné spoločnosti pre hypertenziu aktualizujú smernice pre jej diagnostiku a liečbu.V roku 2003 boli zverejnené odporúčania JNC 7 a ESH/ESC. Článok sa zaoberá porovnaním oboch smerníc. Podstatné rozdiely nachádza v klasifikácii hypertenzie a z nej vyplývajúcej iniciácie antihypertenznej liečby ako i zhodnotenia celkového kardiovaskulárneho rizika, sprievodnými ochoreniami a komplikáciami hypertenzie.
Klasifikácia artériovej hypertenzie prvolíniová liečba kombinovaná liečba rizikové faktory komplikácie hypertenzie, poškodenie cieľových orgánov sprievodné ochorenia
Kardiol. prax 2004; 2 (1): 23 - 28
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by