Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diagnostika a liečba hepatorenálneho syndrómu
Štefan Hrušovský, Jana Šedibová, Mária Belovičová, Martin Demeš
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2004
Hepatorenálny syndróm vzniká zvyčajne v pokročilých štádiách cirhózy pečene s ascitom a má veľmi vážnu prognózu. Charakterizuje ho retencia dusíkových látok, oligúria, hyponátriémia, nízka nátriuréza. V diferenciálnej diagnostike treba vylúčiť prerenálne zlyhanie obličiek, komorbiditu pečene a obličiek, sekundárne postihnutie obličiek a pseudohepatorenálny syndróm. Liečba hepatorenálneho syndrómu spočíva vo vysadení diuretík a v podávaní infúzií albumínu. Osvedčuje sa kontinuálne i. v. podávanie terlipresínu v dávke 6 mg/24 h. Skúma sa podávanie midodrinu s oktreotidom a kombinácie ďalších vazoaktívnych látok. Súčasne treba liečiť ďalšie komplikácie, ako je interkurentná infekcia, krvácanie z pažerákových varixov či hepatálna encefalopatia.
Hepatorenálny syndróm diagnostika diferenciálna diagnostika liečba
Interná med. 2004; 4 (4): 228-231
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by