Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diagnostika a liečba hodgkinovho lymfómu
Andrej Vranovský
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2006
Hodgkinov lymfóm (HL) pozostáva z dvoch odlišných ochorení: klasického Hodgkinovho lymfómu a oveľa menej často sa vyskytujúceho nodulárneho Hodgkinovho lymfómu s lymfocytovou predominanciou. Klasický HL má bimodálny typ incidencie, s vrcholmi u mladých adolescentov a u starších pacientov. Liečba HL pozostáva z chemoterapie a rádioterapie. V súčasnosti je možné vyliečiť viac ako 80 % pacientov. Veľmi dôležitým faktorom v súčasnom manažmente HL je snaha o minimalizáciu toxických prejavov terapie, najmä neskorej toxicity. Nevyhnutné je tiež hľadať nové terapeutické prístupy pre pacientov s chemorefraktérnym ochorením, ako aj pre skupinu pacientov s početnými nepriaznivými prognostickými faktormi, ktorí majú relatívne malé šance na vyliečenie liečebnými metódami dostupnými v súčasnosti.
Hodgkinov lymfóm chemoterapia rádioterapia
Interná med. 2006; 6 (11): 589-594
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by