Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diagnostika a liečba krvácania do gastrointestinálneho traktu
Marian Bátovský
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2010
Diagnostické a liečebné kroky pri krvácaní do tráviaceho traktu sú podobné bez ohľadu na to, či sa jedná o varikózne alebo nevarikózne krvácanie do jeho horného úseku alebo o krvácanie do jeho dolnej časti. Najprv je vždy nutné rýchle zhodnotenie hemodynamického stavu pacienta a zahájenie resuscitácie. Až po stabilizácii pacienta je možné určiť zdroj krvácania, zastaviť ho a a vykonať preventívne opatrenia na zabránenie jeho opakovania. Pri určení zdroja krvácania zohráva dôležitú úlohu včasná endoskopia a súčasne poskytnutá endoskopická hemostáza znižuje riziko pokračujúceho alebo opakovaného krvácania. Endoskopická hemostáza je jednoznačným prínosom v liečbe týchto pacientov. Od r. 1980 bolo do klinickej praxe zavedených viacero endoskopických mechanických a termálnych metód - napr. injekčná hemostáza, klipy, laser, bipolárna koagulácia, tepelná sonda a ďalšie.
krvácanie varikózne - krvácanie nevarikózne - endoskopická diagnostika - endoskopická liečba
Interná med. 2010; 10 (11): 531-533
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by