Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Diagnostika a liečba pacientov s primárnou myelofibrózou
Diagnostika a liečba pacientov s primárnou myelofibrózou
Jozef Lukáš, Martin Mistrík
Primárna myelofibróza (PMF) je vzácne klonálne ochorenie multipotentnej krvotvornej bunky, ktoré charakterizuje rozsiahla fibróza kostnej drene v terminálnych fázach choroby, splenomegália a extramedulárna krvotvorba. Prognóza ochorenia závisí od prítomnosti rizikových faktorov, ktoré stratifikujú pacientov podľa dynamického medzinárodného prognostického skórovacieho systému – plus (DIPSS – plus) do 4 skupín s nízkym, stredným – 1, so stredným – 2 a s vysokým rizikom, s rozdielnym mediánom prežívania – 15,4; 6,5; 2,9 a 1,3 roka. Liečebná stratégia je prispôsobená riziku ochorenia. Jedinou potenciálne kuratívnou metódou je alogénna transplantácia krvotvorných kmeňových buniek (aloTKB) so značným rizikom potransplantačnej mortality a chronickej morbidity (reakcia štepu proti hostiteľovi). Správne načasovanie aloTKB je najťažšou a najdôležitejšou úlohou v liečbe pacienta s PMF. Konvenčná a experimentálna terapia zlepšuje kvalitu života, ale nezlepšuje celkové prežívanie.
primárna myelofibróza dynamický medzinárodný prognostický skórovací systém – plus (DIPSS – plus) alogénna transplantácia krvotvorných kmeňových buniek Janusova kináza
Interná med. 2012; 12 (11): 534-538
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by