Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Diagnostika a liečba získanej aplastickej anémie
Eva Bojtárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Získaná aplastická anémia (AA) je zriedkavé a potenciálne fatálne ochorenie, ktoré charakterizuje pancytopénia a hypocelulárna
kostná dreň. Zlyhanie krvotvorby je u väčšiny pacientov výsledkom imunitne sprostredkovanej deštrukcie
kmeňových a progenitorových buniek v kostnej dreni. V súčasnosti dlhodobo prežíva viac ako 85 % pacientov s AA,
ak sú správne diagnostikovaní a liečení. Transplantácia kmeňových krvotvorných buniek (TKB) od HLA (human leucocyte
antigen) identického súrodenca je liečbou voľby u mladších pacientov, zatiaľ čo imunosupresívna terapia (IST) sa
používa často u starších pacientov alebo u tých, ktorým chýba súrodenecký darca. Zlepšovanie výsledkov TKB a IST je
pravdepodobne dôsledkom zlepšenia transplantačných protokolov a podpornej liečby. TKB od nepríbuzného darcu je
indikovaná u pacientov, ktorí zlyhali v odpovedi aspoň na jeden cyklus IST. V súčasnosti sú snahy zlepšovať režimy IST
a rozširovať používanie TKB.
aplastická anémia transplantácia krvotvorných kmeňových buniek imunosupresívna liečba antitymocytový globulín cyklosporín A
Interná med. 2015; 15 (9): 410-413
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by