Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Diagnostika a liečba získanej aplastickej anémie
Eva Bojtárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Získaná aplastická anémia (AA) je zriedkavé a potenciálne fatálne ochorenie, ktoré charakterizuje pancytopénia a hypocelulárna
kostná dreň. Zlyhanie krvotvorby je u väčšiny pacientov výsledkom imunitne sprostredkovanej deštrukcie
kmeňových a progenitorových buniek v kostnej dreni. V súčasnosti dlhodobo prežíva viac ako 85 % pacientov s AA,
ak sú správne diagnostikovaní a liečení. Transplantácia kmeňových krvotvorných buniek (TKB) od HLA (human leucocyte
antigen) identického súrodenca je liečbou voľby u mladších pacientov, zatiaľ čo imunosupresívna terapia (IST) sa
používa často u starších pacientov alebo u tých, ktorým chýba súrodenecký darca. Zlepšovanie výsledkov TKB a IST je
pravdepodobne dôsledkom zlepšenia transplantačných protokolov a podpornej liečby. TKB od nepríbuzného darcu je
indikovaná u pacientov, ktorí zlyhali v odpovedi aspoň na jeden cyklus IST. V súčasnosti sú snahy zlepšovať režimy IST
a rozširovať používanie TKB.
aplastická anémia transplantácia krvotvorných kmeňových buniek imunosupresívna liečba antitymocytový globulín cyklosporín A
Interná med. 2015; 15 (9): 410-413
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by