Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diagnostika a terminológia akútneho infarktu myokardu
Martin Studenčan
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2017
Diagnostika a manažment akútnych koronárnych syndrómov prechádza neustálym vývinom, čo súvisí s novými klinickými
poznatkami a výdobytkami v technike, invazívnej aj neinvazívnej diagnostike a liečbe. V práci je prezentovaný aktuálny
pohľad na diagnostiku a terminológiu akútneho infarktu myokardu a akútnych koronárnych syndrómov vôbec.
diagnostika infarktu terminológia AKS klasifikácia infarktu STEMI NSTEMI MINOCA
Interná med 2017; 17 (11): 425-427
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by