Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Diagnostika srdcového zlyhávania v bežnej klinickej praxi – nezastupiteľný prínos stanovenia nátriuretických peptidov
Jozef Kalužay, Veronika Pokorná, Juraj Nechojdoma, Firas AlSabty
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Každodenné empirické skúsenosti podporené výsledkami klinických štúdií potvrdzujú relatívne nižšiu spoľahlivosť subjektívnych príznakov a objektívnych znakov ľavostranného srdcového zlyhávania v rôznych štádiách ochorenia a u určitých skupín pacientov. Podľa aktuálnych smerníc Európskej kardiologickej spoločnosti pre diagnostiku a liečbu chronického srdcového zlyhávania sú symptómy a objektívne znaky pri diagnóze dôležité, lebo upozorňujú na možnosť existencie srdcového zlyhávania. Klinické podozrenie však musí byť podložené objektívnymi vyšetreniami, ako sú EKG, RTG snímka hrudníka alebo stanovenie hladín nátriuretických peptidov. Na predložených kazuistikách dokumentujeme praktický prínos stanovenia NT-proBNP pri vylúčení kardiálneho pôvodu dušnosti či respiračnej insuficiencie a na potvrdenie srdcového zlyhania v situáciách, kedy nie je echokardiografické vyšetrenie okamžite dostupné.
srdcové zlyhanie dýchavica nátriuretické peptidy
Interná med. 2008; 8 (2): 110-113
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by