Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
DIAGNOSTIKA VRODENÝCH VÝVOJOVÝCH CHÝB V PRVOM TRIMESTRI POMOCOU FAREBNÉHO DOPPLEROVSKÉHO MAPOVANIA
R. DANKOVČÍK, S. JÁNOŠOVÁ, T. KOIPISH, K. HATIAR, A. VAŠKOVÁ, M. RUDNAY
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Fetálna echokardiografia v prvom trimestri je definovaná ako vyšetrenie fetálneho srdca v období merania nuchálnej translucencie, t. j od 11. + 0 do 13. + 6 týždňa tehotenstva. Vyšetrenie je indikované pri abnormálnych meraniach prietokov v ductus venosus a trikuspidálnej regurgitácie ako aj pri patologických hodnotách nuchálnej translucencie. V článku prinášame simplifikovanú formu analýzy obrazov fetálneho srdca získaných duálnym vyšetrením pomocou 2D a farebného dopplerovského mapovania v štvordutinovej projekcii srdca v reze, v ktorom sa zobrazujú 3 cievy a trachea.

DIAGNOSIS OF CONGENITAL HEART DISEASE IN THE FIRT TRIMESTER OF PREGNANCY USING DOPPLER COLOR FLOW MAPPING
Foetal echocardiography in the first trimester is the examination of the foetal heart during the measurement of nuchal translucency, i.e. from 11+0 to 13+6 weeks of pregnancy. The examination is indicated in abnormal measurements of the flow in the ductus venous and tricuspid regurgitation as well as in case of pathological values of nuchal translucency. In the paper, we bring a simplified form of the analysis of the foetal heart scans gained by the dual examination with 2D and colour Doppler mapping in the four-cavity projection of the heart in the slice in which 3 vessels and trachea are displayed.
Keywords: first trimester, foetal echocardiography, congenital heart defects, colour Doppler
prvý trimester fetálna echokardiografia vrodené vývojové chyby srdca farebný doppler
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 142 – 147
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by