Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Diagnóza a liečba aneuryzmy abdominálnej aorty
Mária Rašiová, Ľubomír Špak, Ľudmila Farkašová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2015
Za abdominálnu aneuryzmu (AAA) sa pokladá fokálna dilatácia abdominálnej aorty širšia ako 3 cm. Približne 80 % aneuryziem sa nachádza v subrenálnom úseku, čo je dôsledkom turbulentného toku v tejto oblasti a relatívneho deficitu
elastínu a hladkých svalových buniek steny abdominálnej aorty v porovnaní s úsekom hrudnej aorty. Pravdepodobnosť
ruptúry sa zvyšuje veľkosťou aneuryzmy a rýchlosťou jej expanzie, pričom riziko stúpa pokračujúcim fajčením a neliečenou
hypertenziou pacienta. Väčšina aneuryziem je asymptomatických. Podľa najnovších odporúčaní je ultrasonografický
skríning vhodný u všetkých mužov starších ako 65 rokov. Liečba pacientov s malou asymptomatickou aneuryzmou
pozostáva z redukcie kardiovaskulárneho rizika, ovplyvnenia rastu aneuryzmy a prípravy pacienta na intervenčný výkon.
Endovaskulárna liečba aneuryzmy (EVAR) sa stáva dominantnou v terapii väčšiny AAA, pričom chirurgická liečba
je rezervovaná pre pacientov, u ktorých endovaskulárna terapia nie je vhodná pre anatomické pomery. Potenciálnym
terapeutickým cieľom je špecifická inhibícia matrixmetaloproteináz.
abdominálna aneuryzma EVAR liečba
Interná med. 2015; 15 (6): 212-215
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by